top of page
Job%2520Interview_edited_edited.jpg

สมัครงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด

Open Positions: Open Positions

ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดการกิจกรรมการตลาดและการขายทั้งหมด

 • มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

 • การฝึกสอนทีมขายในแผนการขายและวิธีเข้าถึงลูกค้า

 • ใช้แผนการขายและการตลาดพร้อมแผนปฏิบัติการติดตามผล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

 • มีประสบการณ์เเละไม่มีประสบการณ์

 • สามารถตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • สามารถทำงานอิสระและประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้พร้อม ๆ กัน

 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด สามารถพูดคุยทางโทรศัพท์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ

ช่างเป่าแก้ว

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ ผลิต และตกแต่งชิ้นส่วนตกแต่ง รวมทั้งหน้าต่าง กระจก ฐานโคมไฟ เครื่องประดับ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และประติมากรรม

 • ทำงานกับแก้วหลอมเหลว (จากเตาหลอม) และเหล็กเป่าเพื่อสร้างแก้วให้มีรูปร่างหยาบ

 • บูรณะซ่อมแซมและซ่อมแซมชิ้นส่วนเดิม

 • เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม และเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์เเละไม่มีประสบการณ์

 • กระจกสถาปัตยกรรม กระจกสี การบูรณะและการอนุรักษ์

 • การออกแบบและศิลปะประยุกต์ด้วยแก้ว

 • แก้วหรือแก้วเซรามิก

พนักงานป้อนข้อมูล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนข้อมูลจากแบบฟอร์มกระดาษลงในไฟล์คอมพิวเตอร์หรือระบบฐานข้อมูล

 • ทำการคำนวณที่แม่นยำในสเปรดชีตด้วยตัวเลขหลายตัว

 • เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสารต้นฉบับเพื่อความถูกต้อง

 • รีเฟรชข้อมูลที่มีอยู่

 • ทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้

 • หลังจากป้อนข้อมูลแล้ว ให้จัดเรียงและจัดระเบียบเอกสารเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 • ความสามารถที่ยอดเยี่ยมกับสเปรดชีตและโปรแกรมประมวลผลคำ (MS Office Word, Excel, ฯลฯ ) จะเป็นประโยชน์

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา.

 • ไม่มี ประสบการณ์ขึ้นไป.

 • สามารถตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

 • สามารถทำงานอิสระและประสานงานหลาย ๆ กิจกรรมพร้อมกันได้

 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ดี

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด สามารถโทรออกยาก

Microscope

Contact Us

🌏 248,250,252,254,256 ,Soi Ekachai 64/5, Ekachai Rd., Khlongbangphran., Bangbon, Bangkok 10150

 

For more information please contact us

✉️ info@bettersyndicate.co.th

📞 02-416-6686, 02-416-6687

🕔 Mon-Sat 08:30 am - 05:30 pm.

Information

Newsletter

Connect with us on social media and reach out for any inquiries or feedback about our work and publications.

 • Facebook
 • Line
 • Youtube

Subscribe Us

Get access to updated news and special deals

Thanks for submitting!

bottom of page