top of page
Home: Welcome
Science Experiments

V UNIQUE

ชุดทดสอบวัดคุณภาพน้ำ

การรักษาคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม V Unique ของเรามีชุดตรวจสอบน้ำที่ออกแบบเฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการผลิต ประมง การเกษตร การควบคุมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และงานวิจัย

ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี โรงงานผลิตของเรามีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและสารเคมีที่เสถียรภาพมีผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำและมุ่งมั่นที่จะให้การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของเรา

ศูนย์จำหน่ายชุดทดสอบน้ำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประกอบธุรกิจประมง รัฐบาล และบริษัทเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ ชุดตรวจสอบสำหรับการทดสอบ PH, โคลอรีน, ไนไตรท์, ความแข็ง, ออกซิเจน, แอมโมเนียม, แคลเซียม และแมกนีเซียมได้รับการรับรองด้วย MSDS และสามารถให้ผลการทดสอบที่แม่นยำได้ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตในที่อยู่อาศัยในน้ำ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นขั้นตอนที่สำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการประมง

VUNIQUE

Home: Welcome
Gold Liquid

ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

โดย BSC

ภาชนะที่ไม่เอาสารอาหารออกได้และมือที่ไม่สะอาดเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารหรือโรคทางเดินเอ็นจิ้วได้ บีคิวเอสเอฟได้พัฒนาชุดตรวจสอบความสะอาดของภาชนะอาหารและมือด้วยวิธีทางเส้นผมเพื่อตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์อาหารและมือโดยไม่ต้องนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ

Swab Test Kit: Welcome
Image by Adrian Lange
Aromatherapy

คำแนะนำ

คู่มือชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

Blue Polar Test

การควบคุมคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ

  • ปริมาณร้อยละของค่าโพลาร์ของน้ำมันเป็นตัวแทนบอกถึงคุณภาพของน้ำมันกระทรวงสาธารณะสุขจึงกําหนดให้น้ำมันทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย มีสารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 25 ของนํ้าหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข
    (ฉบับที่ 283) พ.ศ. 2547

หลักการของชุดทดสอบ

  • ทดสอบสารประกอบที่มีขั้วของไขมันอิสระ ทีเกิดขึ้นในน้ำมันทอดซ้ำ แล้วแปลผลเปนค่าสารโพลาร์ในน้ำมัน มีความสามารถในการทดสอบน้ำมันต่างๆ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว น้ำมันไก่ เป็นต้น

Microscope

ติดต่อเรา

🌏 248,250,252,254,256 ,ซอยเอกชัย 64/5, ถนนเอกชัย., คลองบางพราน., บางบอน, จ. กรุงเทพมหานคร 10150

 

For more information please contact us

✉️ info@bettersyndicate.co.th

📞 02-416-6686, 02-416-6687

🕔 จันทร์-เสาร์ 08:30 - 05:30 น.

ข้อมูล

ข่าวสาร

เชื่อมต่อกับเราบนโซเชียลมีเดียและติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานและสิ่งพิมพ์ของเรา

  • Facebook
  • Line
  • Youtube

สมัครสมาชิกเรา

เข้าถึงข่าวอัพเดทและข้อเสนอพิเศษ

ขอบคุณสำหรับการส่ง!

bottom of page