top of page
หลอดหมุนเหวี่ยงก้นกลม 50มล.

หลอดหมุนเหวี่ยงก้นกลม 50มล.

ท่อหมุนเหวี่ยง Polylab ที่มีก้นกลมถูกหล่อขึ้นในโพรพิลีนและโพลีคาร์บอเนต หลอดเหล่านี้มีความชัดเจนเป็นเลิศและแข็งแรงพอที่จะใช้งานได้ถึง 50,000xG หลอดเหล่านี้สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม การนึ่งซ้ำหลายครั้งในหลอด PC จะลดความแข็งแรงเชิงกล

    ฿0.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page