top of page
บีกเกอร์โพรพิลีน 2000 มล.

บีกเกอร์โพรพิลีน 2000 มล.

บีกเกอร์ออกแบบ Polylab Euro ขึ้นรูปด้วย Polypropylene มีความชัดเจนดีเยี่ยมและทนต่อสารเคมีได้ดีมาก บีกเกอร์ที่นึ่งฆ่าเชื้อได้เหล่านี้ยังมีการบอกระดับที่ชัดเจนบนพื้นผิวด้านนอก รางน้ำที่มีรูปทรงเรียวจะมีประโยชน์มากในการเทสารละลายได้อย่างสะดวก

    ฿0.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page