top of page
ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยเบากว่าน้ำ 1000 มล.

ชุดกลั่นน้ำมันหอมระเหยเบากว่าน้ำ 1000 มล.

 • ใส่ตัวอย่างซึ่ง  กลั่นเป็นขวดก้นกลม
 • เติมน้ำและเชื่อมต่ออุปกรณ์
 • อุ่นขวดจนน้ำในขวดเดือดเป็นไอน้ำ ไอน้ำจะนำไอระเหยของน้ำมันหอมระเหยที่ควบแน่นกลับมา
 • ต้มตัวอย่างต่อไปในขวดก้นกลมจนได้ปริมาณน้ำมันที่ต้องการ
 • น้ำมันสามารถสกัดได้จากปลายท่อของถังบรรจุน้ำมันหอมระเหย


หมายเหตุ: น้ำมันหอมระเหยกลั่นทั้งสองมีคุณสมบัติหนักกว่าหรือเบากว่าน้ำ ต้องใช้แล็บแวร์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

  ฿5,330.00ราคา
  Product Page: Stores_Product_Widget
  bottom of page