top of page
กระบอกเนสเล่อร์ 100 มล.

กระบอกเนสเล่อร์ 100 มล.

กระบอก Nessler ใช้สำหรับเปรียบเทียบสีและความขุ่นระหว่าง  โซลูชั่น

 • ทำจากแก้วโซดาไลม์
 • ปรับเทียบ ”ใน” (เพื่อบรรจุ)
 • มีเครื่องหมายวงกลมสีขาว
 • มีพวยกา
 • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 ชิ้นแต่ละประเภท
  ฿670.00ราคา
  Product Page: Stores_Product_Widget
  bottom of page