top of page
ขวดรีเอเจนต์ 100 มล. ไหล่ลาดกว้างกว้างสีใส

ขวดรีเอเจนต์ 100 มล. ไหล่ลาดกว้างกว้างสีใส

  • ทำจากแก้วใสหรือแก้วสีเหลืองอำพัน
  • พร้อมข้อต่อกราวด์มาตรฐาน
  • พร้อมจุกอุดพื้นมาตรฐาน ทำจากแก้ว
    ฿250.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page