top of page
Swap Test Kit สำหรับแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

Swap Test Kit สำหรับแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

นวัตกรรมการใส่หลอด Durham ลงในขวดรีเอเจนต์ทุกขวดเพื่อแสดงคำพูดของแบคทีเรียโคลิฟอร์ม

ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน เครื่องใช้ในการจัดการอาหาร เช่น ช้อนส้อม ตะเกียบ ถ้วย อาหาร และมือของผู้จัดการอาหาร หากมีเชื้อโรคผสมกันก็สามารถทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรืออาหารเป็นพิษได้ การตรวจสอบการปนเปื้อนถูกตรวจสอบโดยชุดทดสอบแบคทีเรีย SI-Medium Coliform ภาคสนามที่กรมอนามัยคิดค้นขึ้น เป็นการทดสอบที่ง่ายต่อการติดตาม สามารถเห็นผลได้ภายใน 17 ถึง 24 ชั่วโมง

ชุดทดสอบ Swab สำหรับภาชนะบรรจุอาหารและความสะอาดของมือ

 • การสังเกต ระวัง และลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของแบคทีเรียที่นำไปสู่โรคทางเดินอาหารหรืออาหารเป็นพิษ

 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์

  ขนาดบรรจุ: 24  ชุด / กล่อง

  ส่วนประกอบสำหรับเครื่องทดสอบอาหาร:

  • ขวดรีเอเจนต์ 24 ขวด
  • 24 สำลีแอลกอฮอล์
  • 24 สำลีก้าน
  • 24 ป้ายเอนกประสงค์
  • หนังสือคู่มือ 1 เล่ม

  ส่วนประกอบสำหรับเครื่องทดสอบน้ำ:

  • 24 กระดาษทดสอบ
  • 24 สำลีแอลกอฮอล์
  • 24 เข็มฉีดยาที่ไม่ปนเปื้อน 
  • 24 ถุง Ziplock สำหรับผู้ทดสอบ1
  • 24 ถุง Ziplock สำหรับ tester2
  • 1 น้ำยาฆ่าเชื้อ
  • หนังสือคู่มือ 1 เล่ม
฿1,150.00ราคา
Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page